Inclusief pajottenlandWie zijn we?

Inclusief Pajottenland is een Europees project die opgestart is op 1 september 2015 en liep tot 31 december 2018.

Inclusief Pajottenland staat voor kleinschalige (sociaaleconomische) initiatieven die werken rond inclusie en kansenbeleid te clusteren in een netwerk dat versterkend en verbindend werkt en dat waardevol is voor de lokale economie.

CONTACT

Onze Doelstellingen

  • Een vernieuwend netwerk opstarten van kleinschalige (sociaal) economische initiatieven
  • Bevorderen van het welzijn van de inwoners door ontmoeting en kansenbeleid
  • Bevorderen van de streekidentiteit
  • Stimuleren van de lokale (sociale) economie door inzet van horeca, recreatie en toerisme

Via kleinere activiteiten zijn we gestart met inclusief Pajottenland. Eetcafé Pajot begot was onze uitvalbasis. In de loop van deze 2 jaren hebben we een 30-tal mensen tewerkgesteld. Deze mensen zijn via het OCMW, sociale voorzieningen,… bij ons terecht gekomen.
Zij werken mee in de cafetaria, in de keuken, helpen bij recepties,….

Door contacten te leggen met de lokale streekproducenten , zijn er een 5-tal mensen met een beperking tewerkgesteld bij deze streekproducenten.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij